Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Công Trì
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Thông Thụ
Quận/huyện Huyện Quế Phong
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Gv: Tiếng Anh
Xác thực bởi Tăng Xuân Sơn, Lê Đình Sơn
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 140 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 47350 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này