Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Ngọc Cẩm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh
Quận/huyện Quận Ngũ Hành Sơn
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu -Giáo viên giỏi cấp Quận -Lao động tiên tiến
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1233 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1921 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này