Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trandinh Kiem
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Cự Nẫm
Quận/huyện Huyện Bố Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu huân chương chiến đấu "chống tiêu cực"
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 292 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 130 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này