Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hình Đỗ Thùy Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phong Hoà
Quận/huyện Huyện Lai Vung
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Trần Duy Khương, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 293 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32068 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này