Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Duy Đát
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Hồng Ngự
Quận/huyện Huyện Hồng Ngự
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 495 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16723 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này