Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Quỳnh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đan Phượng
Quận/huyện Huyện Đan Phượng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lê Duyên, Quỳnh Hoa
Đã đưa lên 247 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1759 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 129307 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này