Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quảng Xương 2
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 201 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1656 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này