Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thu Ái
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tranthithuai
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Sơn Hoà
Quận/huyện Huyện Sơn Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Đặng Thị Hồng Đào, Lê Phú Tấn
Đã đưa lên 38 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 861 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3408 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này