Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phamhangth
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sông Đốc 2
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Xác thực bởi Bùi Bảo Ninh, Bùi Bảo An
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 591 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này