Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Cẩm Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đan Phượng
Quận/huyện Huyện Đan Phượng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3908 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16059 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này