Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Thuyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyendinhtnd
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 1 Xã Tân Ân Tây
Quận/huyện Huyện Ngọc Hiển
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 82 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 855 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 791 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này