Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Dịu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyenthidiu2012
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Định Hiệp
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Đậu Thị Thắm, Nguyễn Văn Mười
Đã đưa lên 80 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1585 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3829 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này