Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thaí Thị Công Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Thaiconghang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Thái
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Sơn, Lê Đức Bảy
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 996 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 743 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này