Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Lan Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hà Châu
Quận/huyện Huyện Hà Trung
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3119 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5898 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này