Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Thanh
Quận/huyện Huyện Đông Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu i don't want to show off
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4836 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13506 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này