Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phòng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phongtrienuyen08
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Trà
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Ngọc, Trần Cúc
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 504 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 620 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này