Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Mai Yên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Lử Thẩn
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Trọng Sáng, Lê Sỹ Hải
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 417 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1321 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này