Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Thuý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tam Dương 2
Quận/huyện Huyện Tam Dương
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Quản Trị Viên, Phòng CNTT
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 366 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2402 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này