Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Cúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Văn Ơn
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 81 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2948 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30541 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này