Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguễn Anh Thơ
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/anhthonguyen74
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phù Hoá
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Công nghệ, Ngoại ngữ, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Chí Linh
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1528 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7042 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này