Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lã Thị Nguyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lathinguyen
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Hậu, Nguyễn Văn Toan
Đã đưa lên 3330 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4271 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 245871 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này