Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Huỳnh Kim Điệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thị xã Tây Ninh
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Giới thiệu CSTD TINH, CSTDCS
Xác thực bởi Lưu Văn Mơi, Trần Thị Thơm
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2901 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5923 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này