Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Trâm
Giới tính Nữ
Giới thiệu mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Nên tìm hiểu và học hỏi từ người thầy người cô đi trước.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 114 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này