Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Liên Bằng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenlienbang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vạn Hương
Quận/huyện Quận Đồ Sơn
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Nguyễn Đức Thuận, Đào Xuân Luân
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 139 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18290 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này