Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Văn Giáp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu giáo viên trường THPT nguyễn trường tộ - vinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 299 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 18567 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 273839 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này