Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Ba
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phổ An 1
Quận/huyện Huyện Đức Phổ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu 40
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 468 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1419 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 348158 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này