Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/namlog
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Ninh
Quận/huyện Thành phố Yên Bái
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Hoàng Phi Sơn, Đinh Văn Nghĩa
Đã đưa lên 171 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3167 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 38 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 66153 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này