Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Mai Sơn
Quận/huyện Huyện Mai Sơn
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Lò Văn Dũng, Phạm Thị Hồng Phượng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này