Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Mạnh Tân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhất Tiến
Quận/huyện Huyện Bắc Sơn
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Lý Thị Thu, Đào Nguyễn Mạnh
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1819 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31344 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này