Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sự
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/suchaub
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Quỳnh Châu B
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Hoàng Phú, Nguyễn Duy Đông
Đã đưa lên 389 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 490 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 121 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68816 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này