Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đinh Tiểu Minh Hoanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tịnh Phong
Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 366 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4231 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này