Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGND. Lý Trung Trường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Háng Lìa
Quận/huyện Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4179 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1111 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này