Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hưng Đạo
Quận/huyện Thị xã Đông Triều
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 413 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 244 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này