Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thi Tình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Pa Thơm
Quận/huyện Huyện Điện Biên
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu GVG cấp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5174 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1457 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này