Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lại Xuân
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 78 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3962 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46314 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này