Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Trí
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangvantrithpttp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Triệu Phong
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Nguyễn Thuận, Nguyễn Quang Quỳnh
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1321 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14891 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này