Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lưu Thị Bưởi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/luubuoi
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thoại
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Đỗ Mạnh Hà
Đã đưa lên 158 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 428 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12449 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này