Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Lê Thị Ngà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quảng Xương 3
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Đàn, Trần Mạnh Tường
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1863 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3704 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này