Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Duc An Bui
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Trần Nhân Tông
Quận/huyện Huyện Đông Triều
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1508 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6830 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này