Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Duc An Bui
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Trần Nhân Tông
Quận/huyện Thị xã Đông Triều
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1591 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6847 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này