Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Bùi Giang Lý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nậm Păm
Quận/huyện Huyện Mường La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lịch sử
Giới thiệu là giáo viên dạy giới cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 718 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4425 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này