Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Minh Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hòa Bình
Quận/huyện Thành phố Hòa Bình
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Bùi An Thái, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 185 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 98197 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này