Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Thiêm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Đồng
Quận/huyện Huyện Văn Lâm
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1309 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này