Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Minh Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quảng Xương 3
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Trần Mạnh Tường, Nguyễn Xuân Đàn
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1252 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5421 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này