Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thanh Ls
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
Quận/huyện Quận 1
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6432 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18458 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này