Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Nài
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu CSTĐCS
Xác thực bởi Trần Thị Xoan, Nguyễn Thị Bích Hạnh
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 392 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4285 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này