Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường TH Nam Hải
Tỉnh/thành Hải Phòng
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp quận, cấp thành phố
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 46 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5723 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24929 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này