Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bào Đình Văn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dinhvancm
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Phán
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trần Tấn Nghiệm, Nguyễn Xuân Mạnh
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 882 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này