Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Văn Chiêu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Trungtamhtcdptta
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Phong Thạch Nam
Quận/huyện Huyện Phước Long
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Lê Hoàng Nam, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 793 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 306 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 96206 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này