Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Phúc Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Thành phố Yên Bái
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Sinh học, Tin học, Địa Lý
Xác thực bởi Nguyễn Hồng Chuyên, Hoàng Ngọc Quang
Đã đưa lên 133 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1045 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 95694 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này