Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Ngọc Báo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hà
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Tuyên, Đỗ Vũ Hiệp
Đã đưa lên 94 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1584 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 67393 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này